برچسب - اجرای نمای کرتن وال

طراحی و اجرای نمای کرتن وال فیس کپ

 

کرتین وال فیس کپ Curtain Wall Façe cap

نمای کرتین وال فیس کپ

نمای کرتین وال فیس کپ ( درپوش دار )  به عنوان یکی از پرکاربرترین  سیستم‌های اجرایی در زمینه اجرای نمای کرتن وال مطرح است. در سیستم نمای کرتین وال فیس کپ همانطور که از نامش مشخص است در نمای خارجی از درپوش های ( فیس کپ )  الومنیومی به عنوان فینیشینگ نما استفاده میشود . بدین صورت که پس از تشکیل سازه الومنیومی نمای کرتن وال...