برچسب - شیشه ضد گلوله

شیشه و انواع آن

تاریخچه شیشه:

شیشه: شغل و حرفه شیشه گری ، از قدیمیترین شغل هایی است که بشر در آن فعالیت داشته است. اولین اشیای شیشه‌ای توسط مصری ها ساخته شد که ظروف بدست آمده قدمت 5000 ساله دارد. رومیان نیز در فن شیشه گری مهارت خاصی داشته‌اند و در این حرفه پیشرفته‌تر از بقیه قبایل ها بودند. رونق شیشه سازی در نخستین ادوار تاریخ اسلامی صورت گرفته است. زیرا هنری بود که در مساجد و زیارتگاه‌ها و تزئینات مذهبی جلوه خاصی داشته و مورد استفاده قرار...