مرکز پرشکی ورزشی راسپینا – نیاوران

اجرای نمای شیشه ای کرتین وال

مرکز پرشکی ورزشی راسپینا – نیاوران


  • 0
Project Description

پروژه مرکز پرشکی ورزشی راسپینا

کارفرما: راسپینا

نوع اجرا و متریال بکار رفته در این پروژه ساختمانی:

اجرای نمای شیشه ای کرتین وال