پروژه مهندس محبی

اجرای نمای کرتین وال، سیستم نیم فیس کپ کرتین وال

پروژه مهندس محبی


  • 0
Project Description

پروژه مهندس محبی

کارفرما: مهندس محبی
نوع اجرا و متریال بکار رفته در این پروژه ساختمانی:

اجرای نمای شیشه ای کرتین وال
نیم فیس کپ کرتین وال