برچسب- Curtain Wall

نمای شیشه ای کرتین وال نیم فیس کپ پروژه مهندس محبی

نمای ساختمانی کرتین وال / ترکیبی از شیشه و آلومینیوم

کرتین وال چیست؟ کرتین وال ( curtain wall ) در اصطلاح لغوی به معنای دیوار پرده ای است. نمای کرتین وال در صنعت ساختمان به نوعی پوشش غیر سازه ای نمای خارجی ساختمان که هم وظیفه جدا سازی فضای خارجی و داخلی یک ساختمان از یکدیگر و هم وظیفه کاستن از بار مرده بر ساختمان را دارد، اطلاق می گردد. در واقع می توان هر سیستم غیر سازه ای که سه خصوصیت زیر را داشته باشد را نوعی کرتن وال نامید: ۱- جدا [...]

نحوه اجراین مای شیشه ای کرتین وال یونیتایز Unitize پنجره دو جداره

نمای شیشه ای کرتین وال یونیتایز Unitize پنجره دو جداره نمای شیشه ای کرتین وال Curtain Wall یک محصور کننده در جهت قائم ساختمان است که هیچ بار مرده ای را غیر از وزن خودش و فشارهای محیطی تحمل نمی کند و این نمای شیشه ای به منظور کمک به اسکلت وسازه ساختمان در تحمل بارهای وارده طراحی نشده و هیچ دخالتی در انتقال بارهای مرده و زنده به ساختمان ندارند وبه دلیل ساختار خاص سازه ای مقاوم در برابر نفوذ [...]

error: Alert: Content is protected !!