برچسب- کیفیت بالای قطعات انواع سیستمهای نمای کرتین وال

سبکی ساختار و کاهش بار مرده ساختمان , افزایش مقدار نور ورودی به ساختمان, کاهش مصرف انرژی , سرعت بالای اجرا , عایق بندی کامل رطوبتی و حرارتی و صوتی ,امکان نصب انواع بازشوها برروی آن , کیفیت بالای قطعات انواع سیستمهای نمای کرتین وال

نمای شیشه کرتین وال

نمای لامل یا همان نمای شیشه ای کرتین وال یکی از سیستم های نمای مدرن ساختمان می باشد در این نمای شیشه ای کرتین وال وزن شیشه بر روی سازه کرتین وال یا در واقع لامل و شاسی های موجود در آن سنگینی می کند و هیچ بار مرده ای حاصل از وزن شیشه ها متوجه خودساختمان نمی باشد.

error: Alert: Content is protected !!