برچسب- کرتین وال + فريم لس (فيس کپ) اجرای نماهای فریم لس و فیس کپ بیشتر در پروژه های اداری و تجاری مورد توجه قرار می گیرد. وجود لاستیک های آببندی و هوابندی