برچسب- کامپوزیت نما عايق بسیار مناسب صوت و حرارت است

کامپوزیت نما عايق بسیار مناسب صوت و حرارت است

ورق کامپوزیت آلومینیوم

صلی ترین استفاده از ورق آلومینیوم کامپوزیت ( كامپوزيت نما ساختمان )  در صنايع ساختماني است . ساخت  ورق کامپوزیت آلومینیوم در ابتدا با هدف تولید ماده ای برای سبك سازي ساختمان و ايجاد آزادي در  معماري آن بوده است. كه با آشکار شدن کارایی های آن در صنايع ديگر نيز به كار گرفته شده است. اما برتري  ورق آلومینیوم کامپوزیت در مقايسه با دیگر مصالح جايگزين در نمای ساختمان را در زیر یاد آوری میکنیم.

error: Alert: Content is protected !!