برچسب- پروفیل نگهدارنده-لامل عمودی دوبل-

کرتین وال تکین نما

                       نمای شیشه ای (Curtain wall) : نمای شیشه ای یکپارچه یا فرا طبقاتی، متشکل از لامل های آلومینیومی و جام های شیشه بوده که ساختمان را از خارج می پوشاند و به وسیله دستک هایی از جنس فولاد و یا آلومینیوم، به سازه ساختمان وصل می گردد. سیستمهای مختلف نمای شیشه ای تکین نما : نماهای Face cap  در این نوع سیستم که جام های شیشه بوسیله پروفیل نگهدارنده به لاملهای افقی و عمودی متصل شده و درپوش آلومینیومی از خارج به صورت [...]

error: Alert: Content is protected !!