برچسب - هزینه اجرای کرتین وال

قیمت کرتین وال | قیمت نمای شیشه ای و پروفیل کرتین وال

نمای کرتین وال شیشه ای وضخامت شیشه دو جداره از 18 تا40 میلی متر قابل نصب است و از مزایای آن عدم مشاهده هر گونه پیچ یا پرچ ،عدم محدودیت رنگ و امکان نصب بازشوها می باشد.