برچسب- لوور دوکی شکل

آلومینیومی, قیمت لوور آلومینیومی, نمای لوور چیست, لوور فلزی, انواع لوور, لوور آلومینیومی نما, لوور چوبی, لوور دوکی, لوور دوکی شکل,

آفتاب گیرهای آلومینیومی

در لوورها قطعه اتصالی به سازه به نام خورشیدی که دارای دندانه های می باشد. منقاری که نگهدارنده قطعه اصلی می باشد که با دندانه های موجود در قسمت انتهایی از یک سمت به خورشیدی و از سوی دیگر به قطعه اصلی متصل می شود و مقطع دوکی که روی قطعه منقاری قرار گرفته و کلیت نما را می سازد.

error: Alert: Content is protected !!