برچسب- لوور آلومینیومی، قیمت لوور آلومینیومی، انواع لوور، نمای لوور چیست، لوور فلزی، لوور چوبی، شیدر آلومینیومی، اجرای لوور، ابعاد لوور،

انواع لوور آلومینیومی

لوورها ی آلومینیومی با تیغه هایی با مقطع دوکی یا مکعبی شکل نماهای ظریف و خیلی چشمنوازی ایجاد می کنند. بخش متصل شده به سازه به اسم خورشیدی است که در برگیرنده دندانه هاست و منقاری که نگهدارنده قطعه اصلی می باشد که با دندانه های موجود در فسمت انتهایی از یک سمت به خورشیدی و از سوی دیگر به قطعه اصلی متصل می شود.

error: Alert: Content is protected !!