برچسب- لوورها ی آلومینیومی هم به صورت ثابت و هم با قابلیت حرکت به صورت الکتریکی

قیمت لوور آلومینیومی, انواع لوور, نمای لوور چیست, لوورها ی آلومینیومی هم به صورت ثابت و هم با قابلیت حرکت به صورت الکتریکی

نمای لوورآلومینیومی

از آنجا که سطح زیرین لوور ها ی آلومینیومی در نمای ساختمان پیداست باید زیر سازی ساختمان کامل باشد و این نما به صورت پوشش دوم نما بر روی ساختمان قرار می گیرد . سطح زیرین لوورها می تواند آجر ، سیمان ، سنگ و … باشد . البته در مواردی لوور ها ی آلومینیومی به عنوان حفاظ کاربرد دارند و دیوار و در نتیجه نمای دیگری زیر آنها وجود ندارد .

error: Alert: Content is protected !!