برچسب- قیمت شیشه فریم لس

پروفیل فریم لس, نحوه اجرای شیشه فریم لس, در نمای سیستم فریم لس دیتیل شیشه فریم لس, نمای لامل, قیمت شیشه فریم لس, نمای شیشه ای کرتین وال,

سیستم فریم لس تکین نما

در نمای سیستم فریم لس شیشه ای قاب های آلومینیومی نگهدارنده شیشه های تک جداره یا دو جداره بر روی یک فریم که از پروفیل هایی با سایز های مختلف ساخته شده نصب و فیکس می گردند و فواصل شیشه ها با یکدیگر آنقدر نزدیک بوده که فریم فولادی حایل قابهای آلومینیومی از نمای  روبرو دیده نخواهد شد.

error: Alert: Content is protected !!