برچسب- فن اوریهاي نوین و پیشرفته در امر ساختمان - کنترل و مدیریت کاربرد ماشین آلات در ساختمان سازي - معرفی نرم افزار هاي جدید و کابرد آنها در ساخت بنا

حذف شرط: فن اوریهاي نوین و پیشرفته در امر ساختمان - کنترل و مدیریت کاربرد ماشین آلات در ساختمان سازي - معرفی نرم افزار هاي جدید و کابرد آنها در ساخت بنا فن اوریهاي نوین و پیشرفته در امر ساختمان - کنترل و مدیریت کاربرد ماشین آلات در ساختمان سازي - معرفی نرم افزار هاي جدید و کابرد آنها در ساخت بنا

نمایشگاه صنعت ساختمان تورنتو

تاریخ شروع نمایشگاه : ۸ آذر ۹۶ ۲۹ نوامبر ۲۰۱۷ میلادی و تاریخ پایان نمایشگاه : ۱۰ آذر ۹۵ ۰۱ دسامبر ۲۰۱۷ میلادی نمایشگاه صنعت ساختمان تورنتو از ۰۸ آذر ۱۳۹۶ الی ۱۰ آذر ۱۳۹۶ در شهر تورنتو کشور کانادا برگزار می گردد.

error: Alert: Content is protected !!