برچسب- فریم ویژه ای-مرز جداکننده سازه نما-

پنجره دو جداره آلومنیومی ترمال بریک

شیشه های بدون فريم نوع ویژه ای از شیشه های دوجداره است که در آن یکی از لایه های شیشه بزرگتر از لایه دیگر است . زیبایی فوق العاده شیشه های بدون فريم که ساختاری یک پارچه به نمای ساختمان می بخشد به استفاده گسترده ازآن در معماری مدرن سرعت بخشیده است.

error: Alert: Content is protected !!