برچسب- فریم لس

فریم لس, قیمت فریم لس, پروفیل فریم لس, نحوه اجرای شیشه فریم لس, فریم لس چیست, دیتیل شیشه فریم لس, نمای شیشه ای کرتین وال,

نمای فریم لس تکین نما آلومینیوم

در نمای شیشه ای فریم لس قابل تشخیص نبودن فریم های بازشو از بیرون ساختمان و قابلیت نصب از داخل بنا و استفاده نکردن از داربست و سبکی وزن ،آب بندی و هوابندی مؤثر سهولت در نصب شیشه هااز جمله مزایایی است که این محصول را در برابر سایر سیستم های نما برتری می بخشد.

فریم لس, قیمت فریم لس, پروفیل فریم لس, نحوه اجرای شیشه فریم لس, دیتیل شیشه فریم لس, نمای شیشه ای کرتین وال, در نمای فریم لس شیشه ای قابهای آلومینیومی

نمای شیشه ای فریم لس

فواصل شیشه با یکدیگر در نمای بیرونی چنان نزدیک هم بوده که فریم آهنی از نمای روبرو دیده نخواهد شد.غیر قابل تشخیص بودن فریمهای بازشو از خارج ساختمان ،قابلیت نصب از داخل بنا و بدون استفاده از داربست ،آبندی و هوا بندی مؤثر، سبکی وزن مقرون به صرفه و سهولت نصب از مزایای این نما می باشد.

error: Alert: Content is protected !!