برچسب- ضخامت شیشه دو جداره

کرتین وال, قیمت نمای کرتین وال , اجرای نمای کرتین وال , قیمت کرتین وال , نمای کرتن وال, پنجره کرتن وال ,

قیمت نمای کرتین وال قیمت پروفیل کرتین وال, قیمت نمای شیشه ای کرتین وال

نمای کرتین وال شیشه ای وضخامت شیشه دو جداره از ۱۸ تا۴۰ میلی متر قابل نصب است و از مزایای آن عدم مشاهده هر گونه پیچ یا پرچ ،عدم محدودیت رنگ و امکان نصب بازشوها می باشد.