برچسب- سبکی وزن. نصب سریع و آسان. استفاده از شیشه های دو وسه جداره. عدم انتقال تنش و لرزش سازه فلزی نما به شیشه. امکان بهره گیری از بازشو مخفی .

سبکی وزن. نصب سریع و آسان. استفاده از شیشه های دو وسه جداره. عدم انتقال تنش و لرزش سازه فلزی نما به شیشه. امکان بهره گیری از بازشو مخفی .

نمای فریم لس

در نمای شیشه ای فریم لس  شیشه ای قابهای آلومینیومی نگهدارنده شیشه بر روی یک فریم فولادی که از پروفیلهایی با سایزهای متفاوت ساخته شده نصب و فیکس می گردند فواصل شیشه ها با یکدیگر چنان نزدیک بوده که فریم فولادی حائل قابهای آلومینیومی از نمای روبرو دیده نخواهد شد.

error: Alert: Content is protected !!