برچسب- روکوب-لامل-المان سازه ای-اتصالات کلیپسی-یدون نیاز به زیر سازی-نصب آسان-ضخامتهای مختلف-شبکه بندی فلز

سیستم Stick  سیستم ارزانترین قیمت کرتین  وال می باشد. در سیستم استیک ، لامل ها قبل از اجرای نمای کرتین وال در داخل کارخانه تولید و لقمه بندی می شود و سپس به کارگاه ساختمانی ارسال شده وکلیه مراحل مونتاژ نما در محل پروژه انجام می گیرد

نمای کرتین وال

  سیستم استیک (Stick) سیستم Stick  سیستم ارزانترین قیمت کرتین  وال می باشد. در سیستم استیک ، لامل ها قبل از اجرای نمای کرتین وال در داخل کارخانه تولید و لقمه بندی می شود و سپس به کارگاه ساختمانی ارسال شده وکلیه مراحل مونتاژ نما در محل پروژه انجام می گیرد و از هزینه حمل قطعات بزرگ ساخته شده کاسته می شود . به دلیل اندازه گیری همزمان در سایت و ساخت قطعات ، دیگر نیازی به کنترل عملیات ساخت در [...]