برچسب- در نمای فریم لس شیشه ای قابهای آلومینیومی

فریم لس, قیمت فریم لس, پروفیل فریم لس, نحوه اجرای شیشه فریم لس, دیتیل شیشه فریم لس, نمای شیشه ای کرتین وال, در نمای فریم لس شیشه ای قابهای آلومینیومی

نمای شیشه ای فریم لس

فواصل شیشه با یکدیگر در نمای بیرونی چنان نزدیک هم بوده که فریم آهنی از نمای روبرو دیده نخواهد شد.غیر قابل تشخیص بودن فریمهای بازشو از خارج ساختمان ،قابلیت نصب از داخل بنا و بدون استفاده از داربست ،آبندی و هوا بندی مؤثر، سبکی وزن مقرون به صرفه و سهولت نصب از مزایای این نما می باشد.

error: Alert: Content is protected !!