برچسب- درب وپنجره دو جداره

یراق آلات برای پنجره دو جداره

درب و پنجره دوجداره آلومینیومی ترمال بریک

پنجره های آلومینیومی معمولی در مقابل عناصر جوی مقاوم هستند ولی از آنجایی که آلومینیوم هادی خوبی میباشد، باعث تلف شدن انرژی میشوند. برای حل این مسئله محصول  جدیدی به نام پنجره آلومینیومی ترمال بریک به دنیا عرضه شده است

error: Alert: Content is protected !!