برچسب- تهاتر متریال و تجهیزات

نمای کرتین وال شیشه ای چیست؟ نمای شیشه ای, نمای شیشه ای کرتین وال، اوج زیبایی معماری نوین , نمای لامل, نمای کرتین وال ، روش اجرای کرتین وال, اجرای نمای کرتین وال,

نمای شیشه ای کرتین وال و پروفیل آلومینیوم آکسترود شده -نمای فیس کپ، نمای فریم لس فاقد در پوش

در فروش نمای شیشه ای کرتین وال از سیستم فول فریم لس به عنوان گرانترین و محبوبترین سیستم نمای شیشه ای کرتین وال می توان نام برد، در این سیستم سطح یکدستی از شیشه در قسمت خارجی نما بوجود می آید. حدفاصل بین شیشه ها در این سیستم برای آب بندی این سیستم از لاستیکهای اپ دی ام استفاده می شود.