برچسب- بالکن شیشه ای محصولی است که در اصل کاربرد آن برای بالکن و تراس می باشد.