اجرای نمای شیشه ای کرتین وال – مدل روکوب – مدل لامل

در نمای شیشه ای کرتین وال شرایط نصب به گونه ای است که انعطاف پذیری خاصی در مواجهه با تنشهای ناشی از زلزله و نشست های احتمالی ساختمان در مواقع اضطراری دارد.

error: Alert: Content is protected !!