پروژه آمفی تئاتر شهر قدس

کارفرما: شهرداری شهر قدس

نوع اجرا و متریال بکار رفته در این پروژه ساختمانی:

اجرای نمای شیشه ای کرتین وال
لوور آلومینیومی