شهروند

اجرای نمای شیشه ای کرتین وال

پروژه شهروند

کارفرما: فروشگاه های زنجیره ای شهروند
نوع اجرا و متریال بکار رفته در این پروژه ساختمانی:

اجرای نمای شیشه ای کرتین وال