پروژه شهرداری منطقه 21

اجرای نمای شیشه ای کرتین وال, درب و پنجره آلومینیومی نرمال, ورق آلومینیومی کامپوزیت

پروژه شهرداری منطقه 21

کارفرما: شهرداری منطقه ۲۱

نوع اجرا و متریال بکار رفته در این پروژه ساختمانی:

اجرای نمای شیشه ای کرتین وال
درب و پنجره آلومینیومی نرمال
ورق آلومینیومی کامپوزیت نمای ساختمان