پروژه راسپینا1 – نیاوران

اجرای نمای شیشه ای کرتین وال

پروژه راسپینا1 – نیاوران

کارفرما: شرکت راسپینا

نوع اجرا و متریال بکار رفته در این پروژه ساختمانی:

اجرای نمای شیشه ای کرتین وال