نوع اجرا و متریال بکار رفته در این پروژه ساختمانی:

اجرای نمای شیشه ای کرتین وال به همرا درب و پنجره آلومینیومی ترمال بریک

مازندران نوشهر