پروژه پارک فن آوری پردیس

اجرای نمای شیشه ای کرتین وال, سرامیک پرسلانی

پروژه پارک فن آوری پردیس

کارفرما: شرکت هوشمند سازان پردیس

نوع اجرا و متریال بکار رفته در این پروژه ساختمانی:

اجرای نمای شیشه ای کرتین وال
سرامیک پرسلانی