پنجره دو جداره ترمال بریک

پنجره دو جداره ترمال بریک از انواع پنجره های عایق در برابر حرارت می باشند