نمای شیشه ای کرتین وال Curtain Wall Facade

عمومآ کرتین وال از دو متریال اصلی تشکیل می شود که عبارت است از سازه اصلی نگهدارنده و مصالح پرکننده امروز این نوع نما از پروفیل های آلومینیومی