پروژه های انجام شده

پروژه کاوه – قیطریه

پروژه کاوه - قیطریه کارفرما: شخص حقیقی نوع اجرا و متریال بکار رفته در این پروژه ساختمانی:  اجرای نمای شیشه ای کرتین وال لوور آلومینیومی نما درب و پنجره دوجداره آلومینیومی ترمال بریک   Takin Nama Aluminum شرکت تکین نما آلومینیوم برای دریافت مشاوره در مورد نحوه اجرای نمای کرتین وال، دتایل و قیمت نمای شیشه ای کرتین وال دریافت قیمت لوور آلومینیومی (انواع لوور چوبی, لوور فلزی, لوور متحرک, لوور دوکی شکل) همچنین قیمت درب و پنجره دوجداره آلومینیومی ترمال بریک (پنجره آلومینیومی دوجداره) با مشاوران ما در تماس باشید...

پروژه پارک فن آوری پردیس

پروژه پارک فن آوری پردیس کارفرما: شرکت هوشمند سازان پردیس نوع اجرا و متریال بکار رفته در این پروژه ساختمانی: اجرای نمای شیشه ای کرتین وال سرامیک پرسلانی   Takin Nama Aluminum شرکت تکین نما آلومینیوم برای دریافت مشاوره در مورد نحوه اجرای نمای کرتین وال، دتایل و قیمت نمای شیشه ای کرتین وال همچنین قیمت سرامیک پرسلانی با مشاوران ما در تماس باشید

پروژه تهران ونک

  نوع اجرا و متریال بکار رفته در این پروژه ساختمانی: اجرای نمای شیشه ای کرتن وال فیس کپ تهران ونک   Takin Nama Aluminum شرکت تکین نما آلومینیوم برای دریافت مشاوره در مورد نحوه اجرای درب و پنجره آلومینیومی ترمال بریک و اجرای آن با مشاوران ما در تماس باشید

پروژه تهران جمهوری

  نوع اجرا و متریال بکار رفته در این پروژه ساختمانی: اجرای نمای شیشه ای کرتین وال درب و پنجره ترمال بریک تهران جمهوری   Takin Nama Aluminum شرکت تکین نما آلومینیوم برای دریافت مشاوره در مورد نحوه اجرای درب و پنجره آلومینیومی ترمال بریک و اجرای آن با مشاوران ما در تماس باشید

پروژه تهران پیروزی

  نوع اجرا و متریال بکار رفته در این پروژه ساختمانی: اجرای نمای شیشه ای کرتین وال درب و پنجره ترمال بریک تهران پیروزی   Takin Nama Aluminum شرکت تکین نما آلومینیوم برای دریافت مشاوره در مورد نحوه اجرای درب و پنجره آلومینیومی ترمال بریک و اجرای آن با مشاوران ما در تماس باشید

پروژه پردیس

  نوع اجرا و متریال بکار رفته در این پروژه ساختمانی: اجرای نمای شیشه ای کرتن وال فیس کپ پردیس   Takin Nama Aluminum شرکت تکین نما آلومینیوم برای دریافت مشاوره در مورد نحوه اجرای درب و پنجره آلومینیومی ترمال بریک و اجرای آن با مشاوران ما در تماس باشید