خدمات اصلی

درب و پنجره آلومینیومی ترمال بریک

درب و پنجره آلومینیومی دوجداره ترمال بریک Aluminum Doors & Window – Thermal Break Please enable JavaScript LinkEmbedCopy and paste this HTML code into your webpage to embed. یکی از انواع درب و پنجره های مورد استفاده در ساختمان های امروزی درب و پنجره های دو جداره ترمال بریک می‌باشد که به دلیل متریال مورد استفاده تقریبا تمامی خواسته های معماران و سازندگان محترم را بر آورده می‌سازد. پایه اصلی این نوع...