آفتاب گیرهای آلومینیومی

آفتاب گیرهای آلومینیومی معمولاً در نمای ساختمان استفاده می شود و وزن کمتری نسبت به آهنی دارد

error: Alert: Content is protected !!