بالا بردن امنیت و ایمنی نمای ساختمان, کنترل کننده صدا , جلوگیری از عبور اشعه ماوراءبنفش, گستردگی رنگی زیاد, پایین آمدن هزینه ,

بالا بردن امنیت و ایمنی نمای ساختمان, کنترل کننده صدا , جلوگیری از عبور اشعه ماوراءبنفش, گستردگی رنگی زیاد, پایین آمدن هزینه ,

بالا بردن امنیت و ایمنی نمای ساختمان,
کنترل کننده صدا ,
جلوگیری از عبور اشعه ماوراءبنفش,
گستردگی رنگی زیاد,
پایین آمدن هزینه ,