همکاری با ما

جهت همکاری با شرکت تکین نما الومینیوم میتوانید اطلاعات خود را از طریق واتس آپ و یا ایمیل ارسال نماید.

همچنین میتوانید با تلفنهای شرکت جهت اخذ نمایندگی و همکاری در فروش و اجرا تماس بگیرید.