هفتمین نمایشگاه بین المللی ساختمان باتومی (۱۷ الی ۱۹ آذر)