نمای شیشه ای فریم لس تکین نما

استفاده از شیشه در نمای ساختمان های مرتفع و برجها امروزه بسیار متداول گشته است. استفاده از نماهای شیشه ای علاوه بر زیبائی امکان استفاده از حداکثر روشنایی روز را فراهم می نماید.

error: Alert: Content is protected !!