۱-استحکام و ظرافت و زیبایی, ۲-رنگ پذیری با طول عمربالا, ۳-تنوع بسیار بالا شامل رنگهای آنادایز و پودری الکترو استاتیک و طرح چوب,

1-استحکام و ظرافت و زیبایی, 2-رنگ پذیری با طول عمربالا, 3-تنوع بسیار بالا شامل رنگهای آنادایز و پودری الکترو استاتیک و طرح چوب,

۱-استحکام و ظرافت و زیبایی,
۲-رنگ پذیری با طول عمربالا,
۳-تنوع بسیار بالا شامل رنگهای آنادایز و پودری الکترو استاتیک و طرح چوب,

error: Alert: Content is protected !!