شیشه های نشکن (سکوریت)با اعمال فرایند حرارتی برشیشه های معمولی تولید می شوند .شیشه سکوریت مقاومت بالایی در برابر ضربه ،فشار و حرارت دارند .

شیشه های نشکن (سکوریت)با اعمال فرایند حرارتی برشیشه های معمولی تولید می شوند .شیشه سکوریت مقاومت بالایی در برابر ضربه ،فشار و حرارت دارند .

error: Alert: Content is protected !!