سیستم کرتین وال فیس کپ

در سیستم کرتین وال درپوش دار فیس کپ شیشه ها مستقیماً بر روی لامل ها قرار می گیرند و در پوشهای نگه دارنده از بیرون شیشه را روی لاملها فیکس نگه میدارند. همچنین لاستیکهای EPDM موجود شیشه ها را در محل کاملاً هوا بندی و آب بندی می کند.

error: Alert: Content is protected !!