سیستم نمای شیشه ای فریم لس (U-Channel)

یکی از زیباترین نماهای ساختمانی سیستم نمای شیشه ای کرتین وال فریم لس است که از ترکیب پروفیلهای لامل افقی و عمودی و شیشه های دو جداره یا سه جداره تشکیل شده است.