درب و پنجره دو جداره ترمال بریک آلومینیومی

ترمال بریک یعنی شکست حرارتی, ترمال بریک, شکست حرارتی, پروفیل آلومنیومی دو جداره بودن شیشه ها ، پروفیل آلومنیومی  نیز از طریق تیغه های پلی آمید