درب و پنجره آلومینیومی تکین نما

پنجره از عوامل مهم اتلاف انرژی در ساختمان می باشد. اتلاف انرژی و همچنین سبکی و زیبایی و دوام درب و پنجره های آلومینیومی با شیشه دو جداره خوب از مزایای پنجره های آلومینیومی نسبت به پنجره های آهنی می باشد.

error: Alert: Content is protected !!