تنوع در لوورهای آلومینیومی – لوورهای آلومینیومی یا شیدر ها به دو صورت ثابت و متحرک

لوورهای آلومینیومی یا شیدر ها با فواصل معین جهت عبور مناسب نورو همینطور برای زیبایی بر روی نماهای شیشه ای تراس ها،ورقهای کامپوزیت ویا روی زیر سازی فلز آلومینیومی به صورت افقی یا بصورت عمودی نصب می گردد.

error: Alert: Content is protected !!