اجرای نمای کرتین وال

اجرای نمای کرتین وال این نوع نما در دو نوع فریم لس و فیس کپ ساخته و قابل اجراء می باشد.